KURS CHEMIZACYJNY

Uczestnicy kursu przy nowoczesnym opryskiwaczu

W dniach 3-4 marca 2016 roku w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Wólce Gościeradowskiej odbyło się 2 dniowe szkolenie nt. ,, Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy’’. Uczestniczyło w nim 12 pełnoletnich uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik rolnik.
Celem szkolenia było uzyskanie  uprawnień  do zakupu środków ochrony roślin i ich stosowania. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z budową oraz konserwacją opryskiwaczy i wykonywaniem oprysków, a także
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zakończyło się egzaminem i wydaniem zaświadczeń. Uczestnicy otrzymali również książeczki zabiegów agrotechnicznych, do której wypełniania jest zobowiązany każdy rolnik. Brak w/w dokumentów może skutkować mandatem karnym, a także pomniejszeniem  dopłat bezpośrednich przez ARiMR z tytułu niespełnienia wymogów wzajemnej zgodności.

Szkolenie zostało zorganizowane wraz z Zespołem ODR w Kraśniku. Młodzieży gratulujemy ukończenia w/w kursu i  poszerzenia umiejętności praktycznych.

Za organizację szkolenia odpowiedzialny był nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Józef Taracha.

Opublikowano: 15 marca 2016 11:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 725

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony